top of page

PRACTICAL TRAINING AND PROFESSIONAL TRAINING OF PROFESSIONALS IN PSYCHOLOGY

Kenan Ragimoff
Psychotherapist Diploma: AB-I № 077037
Specialist Certificate: A №2139298
1654258414661.png
2022-ci ildən eribarən Beynəlxalq Psixoterapiya Assosiasiyasının Ambasadoru təyin olunub və "Milli Proqramlar" çərçivəsində yerli mütəxəssislərin təkmilləşməsinin aparır və Beynəlxalq Dərəcəli peşəkarlar yetişdirir  
Representative of the BDKarvasarski Institute in Azerbaijan since 2021, owner of the International RAGIMOFF and local GTC companies since 2008,
Head of many business projects
Educated by BDKarvasarsky, Chief Psychotherapist of the Russian Federation, he worked under the guidance of VDVid, a world-renowned psychoanalyst.
Professional Psychotherapist was awarded the Diploma of Excellence and Expert Certificate in 2003 by the VMBexterev Research Institute.
2003-2008 - Cooperation with TV and Radio channels on the development and promotion of psychology in Azerbaijan as the director of the Baku "Regional Psychology Center".
PSY 1
2757586064307779041_220746884.jpg
1486235812_9582075641.jpg

Hər zaman öncə olmaq üçün.

"PSİXOLOGİYA MƏKTƏBİ" PRAKTİKİ HAZIRLIQ TƏDRİS PROQRAMI

NƏTİCƏ ETİBARƏN MƏZUNLAR:

 KONSULTASİYA PROSESİNİ A-Z KİMİ TAM AYDIN ŞƏKİLDƏ İCRA EDƏCƏK

BEYNƏLXALQ PSİXOTERAPİYA ASSOSİASİYASI SERTİFİKATI İLƏ TƏLTİF EDİLƏCƏK

"Dr.Ragimoff Psixologiya Məktəbi" - 2022-ci ildən etibarən Beynəlxalq Psixoterapiya Assosiasiyasının (BPA - ingilis dilində IPAS) Ambassadorudur, məzunlar Beynəlxalq Sertifikatla təltif olunur - sertifikatın statusu QR Kodla təstiq edilir - yoxlanıla bilər.

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ BU PROQRAM ÜZRƏ TƏDRİS KEÇİB RUSİYANIN KARVASARSKİ ADINA İNSTİTUTU TƏRƏFİNDƏN KLİNİK PSİXOLOQ DİPLOMU İLƏ TƏLTİF OLUNA BİLƏR

"Dr.Ragimoff Psixologiya Məktəbi" tədris proqramı 4 moduldan ibarətdir.
Hər biri ayrı bir 3 aylıq təlimdir, əyani və online şəkildə daima keçirilr.

MODUL 1: 

KLİNİK PSİXOTERAPİYA

1) Psixoloji Konsultasiya - İlk qəbul, Kontrakt, Psixoterapevtik Alyans, Rapport, Konfidensiallıq

 

2) Psixoloji Diaqnostika - Simptomlar, Sindromlar, XBT-11, DSM-5, Diaqnozun əsaslandırılması

3) Psixoterapevtik Xəritə - Problemin Strukturu, Psixoterapevtik Strategiya, Nəticələrin Qeydiyyatı

MODUL 2: 

KOQNİTİV DAVRANIŞ TERAPİYA

1) Problemlərin yaranma səbəbi - effektiv və nevrotik koqnisiyalar, koppinq strategiyalar, terapiya

 

2) Stereotipik səhvlər - avtomatik düşüncə, dixotomik düşüncə, katastrofikasiya, personifikasiya

3) Psixoterapevtik Texnikalar - refokus, şablonun qırılması, ekspozisiya, konfrontasiya, dərk etmə

MODUL 3: 

MÜASİR PSİXOANALİZ

1) Şəxsiyyətin struktur - eqo, supereqo, id, instinkt, tələbat, inkişaf mərhələləri, nevrotik konflikt

 

2) Psixoanalitik produksiya - dərk etmə, konfrontasiya, aydınlaşdırma, interpretasiya işləmə

3) Psixoterapevtik Texnikalar - assosiativ eksperiment, yuxuların analizi, kateksis, katarsis

MODUL 4: 

AİLƏ TERAPİYASI

1) Müraciətin səbəbi və problemdə fokuslaşma, əsas motivlər və ailə daxili struktur, metodların seçimi

2) Qrup terapiyası metodları - Tranzakt analiz, Geştalt terapiya, Psixodrama, Simvolodrama, Art terapiya

3) Ailə terapiyası metodları - Sistem ailə terapiyası, Kontekstual terapiya, Pozitiv Psixoterapiya, NLP

Training is held twice a week for 2 hours.

The full course consists of a total of 100 lessons.

Əyani: Həftənin 1,4 günləri - saat 16:00-18:00
Online: Həftənin 1,4 günləri - saat 20:00-22:00

EXAMS ARE TAKEN EVERY 2 MONTHS.

10 POINTS ARE PROVIDED FOR EACH AREA.

THE MEDIUM DRAW OF PRICES IS CALLED A DEGREE.

ACTIVITY AFTER THIS PRACTICE:

1) Online training - areas, knowledge base, techniques, groups and projects in areas.
2) Online consultation - legal obligations, registration, attendance, payment, reporting.
3) Seminar - organization, holding of live events, participation in speeches, TV and media broadcasting.
4) Individual counseling - diagnostics, strategy, therapeutic alliance, family counseling.
5) Get a degree - international status, international qualification, author's program, license.

1 YEAR PROGRAM PAYMENT:

1 month - 160 AZN - each current month - 12 times

3 months - 420 AZN - quarterly - 4 times

6 months - 720 AZN - every half year - 2 times

1 year - 1200 AZN - 1 time all payment

Açıq dialoq, rəy, tövsiyyə, elanlar barədə məlumatlar üçün bizim açıq Telegram qrupumuza daxil ola bilərsiniz və suallarınızı birbaşa məzunlara və təlimlərimizdə iştirak etmiş şəxslərə yönəldə bilərsiniz, eləcə də psixologiya sahəsi üzrə peşəkar məsləhətə ehtiyac duyduqda bu qrupda sualınızı yaza bilərsiniz - bizim komandanın mütəxəsisləri şəffav şəkildə cavab verəcək.

bottom of page