top of page
PSY 1
2757586064307779041_220746884.jpg
1486235812_9582075641.jpg

Hər zaman öndə olmaq üçün.

"KLİNİK PSİXOTERAPİYA" PRAKTİKİ HAZIRLIQ TƏDRİS PROQRAMI

KİMLƏR ÜÇÜN UYĞUNDUR:

Psixologiya sahəsində təhsili olan və Klinik Psixoterapiya üzrə təkmilləşmə keçmək sahədə çalışmaq istəyən şəxslər üçün

Klinik Psixoterapiya təkmilləşmə proqramı
ayda 200 azn 12 ay və ya birdəfəlik 1800 azn

Başqa sahədə ali təhsili olan və Klinik Psixologiya üzrə ixtisası artırmı keçib bu sahədə Rusiyanın Diplomunu əldə etmək

Klinik Psixologiya İxtisas Artırma proqramı
ayda 300 azn 18 ay və ya birdəfəlik 4500 azn

NƏTİCƏ ETİBARƏN MƏZUNLAR:

  1. AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ TƏDRİS KEÇİB RUSİYANIN ƏLAVƏ TƏHSİL İNSTİTUTU TƏRƏFİNDƏN KLİNİK PSİXOLOQ DİPLOMU İLƏ TƏLTİF OLUNACAQLAR

İxtisas Artımı proqramı olduğu üçün həm online keçirilə, həm də daha qısa zamanda yekunlaşa bilər. İxtisas Artımı əsas ixtisası əvəz etmir. Buna aid Rusiya ilə Azərbaycan arasında təhsil sahəsində razılaşmasına əsasən fəaliyyət göstərməyə icazə verir. Nəticədə 1 il ərzində tədrisi hətta distant şəkildə bitirib, Klinik Psixoloq Diplomunu ala bilərsiniz. 

Rusiyanın İnstitutları tərəfindən verilən diplomlar Rusiyanın Təhsil Nazirliyi tərəfindən təstiq edilir və bu diplomu təqdim edən şəxsin səlahiyyətini və kvallifikasiyasını yoxlamaq üçün RF Dövlət təhsil sisteminin nəzarəti platformasına daxil olub axtarış verə bilərsiniz

2 .BEYNƏLXALQ PSİXOTERAPİYA ASSOSİASİYASI SERTİFİKATI İLƏ TƏLTİF OLUNUR

"Dr.Ragimoff" 2022-ci ildən etibarən Beynəlxalq Psixoterapiya Assosiasiyasının (BPA/IPAS) Ambassadorudur, "Milli Proqramlar" üzrə təlim məzunları Beynəlxalq Sertifikatla təltif olunur - sertifikatın statusu QR Kodla təstiq edilir - yoxlanıla bilər.

Kenan Ragimoff
Psychotherapist Diploma: AB-I № 077037
Specialist Certificate: A №2139298
1654258414661.png
2022-ci ildən etibarən Beynəlxalq Psixoterapiya Assosiasiyasının Ambasadoru təyin olunub və "Milli Proqramlar" çərçivəsində yerli mütəxəssislərin təkmilləşməsini aparır və Beynəlxalq Dərəcəli peşəkarlar yetişdirir  
Representative of the BDKarvasarski Institute in Azerbaijan since 2021, owner of the International RAGIMOFF and local GTC companies since 2008,
Head of many business projects
Educated by BDKarvasarsky, Chief Psychotherapist of the Russian Federation, he worked under the guidance of VDVid, a world-renowned psychoanalyst.
Professional Psychotherapist was awarded the Diploma of Excellence and Expert Certificate in 2003 by the VMBexterev Research Institute.
2003-2008 - Cooperation with TV and Radio channels on the development and promotion of psychology in Azerbaijan as the director of the Baku "Regional Psychology Center".

"Klinik Psixoterapiya" tədris proqramı 4 moduldan ibarətdir.
Hər biri 3 aylıq proqram, əyani və online şəkildə keçirilir.

Training is held twice a week for 2 hours.

The full course consists of a total of 100 lessons.

Online: həftədə 2 dəfə 2 saat Zoom-da aparılır
hər həftənin 1,4 günləri - saat 19:00-21:00
Tədrisin video yazıları qapalı qrupda paylaşılır

MODUL 1: 

KLİNİK PSİXODİAQNOSTİKA

1) Psixoloji Konsultasiya - İlk qəbul, Kontrakt, Psixoterapevtik Alyans, Rapport, Konfidensiallıq

 

2) Psixoloji Diaqnostika - Simptomlar, Sindromlar, XBT-11, DSM-5, Diaqnozun əsaslandırılması

3) Psixoterapevtik Xəritə - Problemin Strukturu, Psixoterapevtik Strategiya, Nəticələrin Qeydiyyatı

MODUL 2: 

KOQNİTİV DAVRANIŞ TERAPİYASI

1) Problemlərin yaranma səbəbi - effektiv və nevrotik koqnisiyalar, koppinq strategiyalar, terapiya

 

2) Stereotipik səhvlər - avtomatik düşüncə, dixotomik düşüncə, katastrofikasiya, personifikasiya

3) Psixoterapevtik Texnikalar - refokus, şablonun qırılması, ekspozisiya, konfrontasiya, dərk etmə

MODUL 3: 

MÜASİR PSİXOANALİZ

1) Şəxsiyyətin strukturu - eqo, supereqo, id, instinkt, tələbat, inkişaf mərhələləri, nevrotik konflikt

 

2) Psixoanalitik produksiya - dərk etmə, konfrontasiya, aydınlaşdırma, interpretasiya işləmə

3) Psixoterapevtik Texnikalar - assosiativ eksperiment, yuxuların analizi, kateksis, katarsis

MODUL 4: 

AİLƏ TERAPİYASI

1) Müraciətin səbəbi və problemdə fokuslaşma, əsas motivlər və ailə daxili struktur, metodların seçimi

2) Qrup terapiyası metodları - Tranzakt analiz, Geştalt terapiya, Psixodrama, Simvolodrama, Art terapiya

3) Ailə terapiyası metodları - Sistem ailə terapiyası, Kontekstual terapiya, Pozitiv Psixoterapiya, NLP

Tədrisin gedişatı ilə tanış olmaq üçün aşağıdakı link üzrə keçib bir neçə video yazılara baxa bilərsiniz.

Açıq dialoq, rəy, tövsiyyə, elanlar barədə məlumatlar üçün bizim açıq Telegram qrupumuza daxil ola bilərsiniz və suallarınızı birbaşa məzunlara və təlimlərimizdə iştirak etmiş şəxslərə yönəldə bilərsiniz, eləcə də psixologiya sahəsi üzrə peşəkar məsləhətə ehtiyac duyduqda bu qrupda sualınızı yaza bilərsiniz - bizim komandanın mütəxəsisləri şəffav şəkildə cavab verəcək.

bottom of page