top of page
HR Management

"HR MANAGEMENT"

CERTIFICATION

60 HOURS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

INTENSIVE TRAINING PROGRAM

HR SCHOOL HAS BEEN CONTINUING SINCE 2008

12 YEARS OF EXPERIENCE - MORE THAN 1,200 PEOPLE HAVE PASSED THIS CURRICULUM

STATE CERTIFICATE - PARTNERSHIP WITH IKTLAB FROM 2019

Kenan Ragimoff
Owner of international RAGIMOFF and local GTC companies,
Head of many business projects
Business Development Consultant in more than 150 projects and training experience for more than 5,000 people
He has organized the HR School program since 2008 and has graduated more than 1,200 people to date
Experience in applying the methods brought to Azerbaijan by world-class experts in Business Development and HRM
SOFTWARE

İNTERVYU - SUAL VERMƏ, PEŞƏKAR TƏHLİL

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

İntervyu Keçirmə Qaydaları, Standartlar, hesabatlar, dress-code, Kommunikativ bacarıqlar, İntervyu blanklarının tərtib edilməsi, vəzifəyə uyğunluq anlayışı və sınaqların verilməsi, verilən məlumatın doğruluğunu təyin etmək, yalanın aşkar edilməsi metodikaları, referanslarla iş, sual vermə qaydaları.

İŞÇİ AXTARMA, SEÇMƏ VƏ YERLƏŞDİRMƏ

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

Yeni İşçilərin Qəbulu -"Recruitment", Yeni işçilərin qəbulu sisteminin qurulması, İşçi tələbi blankı, CV-forma, İnternet Recruitment sisteminin qurulmasi, Sosial dairələrin yeni işçi axtarışında effektivliyi, Head-Hunting, Job offer, Əmək Vizası və Miqrasiyası, İşçilərin məlumat bazasının yaradılması, Kadr ehtiyatı bazasının yaradılması, Yeni işçilərin iş yerinə uyğunlaşdırılması, Giriş təlimləri - Oriyentasiya, Adaptasiya təlimləri.

İNSAN RESURSLARININ PLANLAŞDIRMASI

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir: 

"İnsan Resurslarının Planlaşdırılması", Kadr Ehtiyatı Siyasəti və Sisteminin qurulması, İnsan Resurslarının məlumat bazasının qurulması, İnsan Resursları üzrə illik cari və perspektiv planların hazırlanması, işçiləri xarakterizə edən hesabatların aparılması, işçilərin sosioloji profili, Vəzifəyə qarşı mütləq və nisbi tələblər, İşçi dövriyyəsinin hesabstlarlnın aparılması və interpretasiyası, işçilərin işə davamiyyətinin hesablanması və tənzimlənməsi, Vəzifəyə qarşı tələbləri dəyişdirərək işçi ehtiyacının tənzimləməsi.

HRM LAYİHƏSİNİN TƏŞKİLİ

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

HRM Sisteminin qurulması, İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi sisteminin funksiyaları - üstünlükləri və alt sistemlər, HRM Lahiyyəsinin həyata keçirilməsi, HR Departamentinin İllik Planının hazırlanması və razılaşdırılması, idarəçilik qaydaları və yeniliklərin tədbiqi ardıcılığı.

SƏNƏDLƏRLƏ İŞ, VÖ, VQT, ƏMRLƏR

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir: 

Vəzifə Öhdəliklərin və İş Təlimatlarının yazılması və tədbiqi.

Kargüzarlıq sisteminin qurulması - Sənədlərin idarə edilməsi qaydaları, İR Departamentin sənədləri. Əmrlərin yazılması - Nümunələr.

ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ, ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNİN BAĞLANILMASI

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:
Əmək Məcəlləsi, Əmək müqaviləsinin bağlanması, müddəti, tərəflərin hüquqları. Xidməti müqavilə, Hüquqi-normativ baza, müqavilə bağlanarkən tələblər, əmrlərin verilməsi, şəxsi işə daxil olan sənədlər. Əmək Müqaviləsinə xitam verilməsi əsasları maddələri və təzminatlar ödənilməsi qaydaları.

DÖVLƏT PORTALINDA İŞ - E-GOV, E-SOSİAL

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

E-gov.az portalına giriş, Qeydiyyat növləri, Portalda olan xidmətlər haqqında məlumat. Elektron İmza və ASAN İmza istifadəsi. Əmək müqaviləsi bildirişi üzrə informasiya sistemindən istifadə. Elektron arayışların hazırlanması. Elektron hökümət sistemində əmək müqavilələrin qeydiyyatı, dəyişikliyi, xitamı. Məcburi dövlət sosial sığorta hesabatlarının təqdim olunması qaydaları. Vakansiyalar barədə elanların e-sosial.az yerləşdirilməsi.

HESABATLAR - NETT VƏ GROSS, VERGİ, DSMF, MƏŞĞULLUQ, STATİSTİKA

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

 

Əmək Haqqı, Vergi və DSMF, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliyi üzrə hesabatların aparılması qaydaları. Məzuniyyət və Ezamiyyətləri hesablanması. 

ATTESTASİYA VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

İşçilərin Attestasiyası və Qiymətləndirməsi, İş yerlərinin və işçilərin attestasiyası üzrə hüquqi əsaslar, ehtiyac yaradan səbəblər, Bilik, Bacarıq, Təcrübə - ölçü vahidləri, Assessment mərkəsi sistemi və metodları, Psixoloji testlər, 360 dərəcə metodu və BSC - Balanslaşdırılmış Göstəricilər Sistemi - blanklar, nümunələr, işçinin vəzifəyə uyğunluq dərəcəsi və maaşın təyin ediləsi. 

PERSONALIN TƏKMİLLƏŞMƏSİ VƏ İNKİŞAFI

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir: 

Tədrisin cəmiyyətə qısa müddəli və perspektivli təsir mexanizmləri, Tədrsi müəssisələrin və sahənin inkişafı zamini, İşçilərin Tədrisi və Təkm​illəşdirilməsi, Təlim ehtiyacı və tədris metodları, Şirkətin illik tədris planının hazırlanması, Tədris planının büdcəsini hazırlamaq qaydaları, BA-analiz, tədris motivasiya və karyera inkişafı vasitəsi kimi.

MOTİVASİYA - TƏŞƏBBÜSKARLIQ

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

Motivasiya Sisteminin Qurulması, Motivasiyanın növləri və idarə edilməsi prinsipləri. Pozitiv və Neqativ motivasiya, Motivasiya və Demotivasiya fərqləri, Motivasiya və İşçilərin Məmnuniyyəti fərqi, Maddi və Mənəvi motivasiyə təlimatları, Motivasiya təklifinin təqdimatı.

KARYERA PLANI - İŞÇİLƏRİN LOYALLIĞI

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

İşçilərin Karyera Planı, Fərdi və Korporativ karyera planı, Komplayns anlayışı, Veritkal və Horizontal karyera inkişafı, "Yapon aşbazların" karyera planı və "Avatar" sistemi.

Please reload

PROQRAM
bottom of page